Start

На 1 септември 2018 година започна нашиот проект „Користење на заеднички инклузивен јазик во училиштата“ кој ќе трае до 31 август 2021 година. На проектот работи конзорциум од 10 партнери од 4 земји од Европа и предвидува заеднички развој на сет алатки и инструменти кои треба да се користат во рамките на образованието на наставници кои се соочуваат со предизвикот на инклузијата и фокусирање на МКФ (Меѓународната класификација за функционирање, попреченост и здравје) како заеднички јазик.

LOGIN Најава за корисници

ЗА веб-страница-АДМИНИСТРАТОС

Колачињата ни олеснуваат да ви ги обезбедиме нашите услуги. Со користењето на нашите услуги ќе дозволите да користиме колачиња.