Дисеминација за наставниците од ООУ „Ванчо Прке“ од Штип

На 28.3.2019 се одржа дисеминација на наставниците од одделенска настава и наставници за деца со пречки во развојот во ООУ Ванчо Прке - Штип на која беа запознати со проектот „Заеднички јазик во училиште.” Наставниците покажаа голем интерес за проектот во кој учествува нашето училиште.

   

LOGIN Најава за корисници

ЗА веб-страница-АДМИНИСТРАТОС

Колачињата ни олеснуваат да ви ги обезбедиме нашите услуги. Со користењето на нашите услуги ќе дозволите да користиме колачиња.