Презентација на проектот во Германија 

    Проектот „Заеднички јазик во училиште“ беше претставен на годишната конференција на Потсекцијата за образование и хуманистичка психологија на Секцијата 13 (Истражувања во областа на  диференцијалното образование) на Германското здружение за истражувања во образованието (DgfE/GERA), која  се одржа во Хамбург, Германија, на 16-ти и 17-ти септемвrи 2019 година, на Факултетот за образование при Универзитетот во Хамбург.

    На 16.09.2019 година, понеделник, м-р Катерина Тодорова го презентираше проектот пред заинтересираните учесници за време на сесијата на трудови. Интердисциплинарната перспектива на МКФ се покажа дека е од голем интерес за учесниците.

 

 

LOGIN Најава за корисници

ЗА веб-страница-АДМИНИСТРАТОС

Колачињата ни олеснуваат да ви ги обезбедиме нашите услуги. Со користењето на нашите услуги ќе дозволите да користиме колачиња.