Дисеминација - Симпозиум „Управување со кризи во училиштата“ на 11 јули 2019 година

ARGE schul: организираше симпозиум на тема управување со кризи во училиштето на 11 јули 2019 година - од приемот на пораката до нормализација.

Главната цел на овој настан беше да се развие функционален тим за внатрешна координација на училиштата за кризи. Барањата до училишниот систем стануваат сè поголеми. Потребно е да се соработува интердисциплинарно со различни професионални групи за исполнување на образовната мисија. Симпозиумот ја обезбеди рамката за активности за мрежно поврзување со советувања за училишниот систем. На настанот учествуваа педагози, советници, социјални работници, полицајци, училишни лекари и училишни психолози.

Г-ѓа м-р Изолде Патерер и г-ѓа м-р Лиза Кајзер го презентираа проектот на МКФ „Заеднички јазик во училиште“ на информативен штанд, кој беше многу добро посетен. Многу луѓе беа заинтересирани за производите за имплементирање на МКФ во училишниот контекст.

           

 

LOGIN Најава за корисници

ЗА веб-страница-АДМИНИСТРАТОС

Колачињата ни олеснуваат да ви ги обезбедиме нашите услуги. Со користењето на нашите услуги ќе дозволите да користиме колачиња.