Настан за дисеминација одржан на 9 јули 2019 година во Директоратот за образование

 

На 9 јули 2019 година, м-р Патерер и м-р Кајзер имаа можност да го презентираат проектот „Заеднички јазик на училиште“ на состанокот на кој имаше 20 учесници - психолози, училишни социјални работници и социјални работници. На учесниците им беше претставени целта на проектот и практичната примена на МКФ во секојдневниот живот во училиштето, а им беше поделен и леток со информации за проектот.

LOGIN Најава за корисници

ЗА веб-страница-АДМИНИСТРАТОС

Колачињата ни олеснуваат да ви ги обезбедиме нашите услуги. Со користењето на нашите услуги ќе дозволите да користиме колачиња.