ООУ  Ванчо Прке-Штип: Пилотирање П1 во рамките на проектот Еразмус  +  Заеднички јазик во училиште

На 26 и 27 февруари 2020 год. се одржа пилотирање во ООУ Ванчо Прке – Штип  на темата МКФ во училишен контекст, организирана  во рамките на проектот „Заеднички јазик во училиште“ (англ. A Common Language in School) од програмата Еразмус+ на ЕУ.

На обуката присуствуваа 30 наставници од кои 15 наставници од одделенска настава и наставници за деца со посебни потреби, како и 15 предметни наставници од разни предмети.

Пилот обуката ја реализираа училишниот психолог Вилма Ничева и наставничката по англиски јазик Евдокија Коцева, како дел од тимот во рамките на истиот проект.

      

 

    

LOGIN Најава за корисници

ЗА веб-страница-АДМИНИСТРАТОС

Колачињата ни олеснуваат да ви ги обезбедиме нашите услуги. Со користењето на нашите услуги ќе дозволите да користиме колачиња.