Проект на УНИЦЕФ во Киргистан

Обука на стручни лица за МКФ и средби со семејствата

 

Во рамките на проектот на УНИЦЕФ во Киргистан, имав можност да обучам професионалци од различни области (семејни лекари, патронажни сестри, социјални работници и сл.), да работиме во тимови и да организираме средби со семејствата.

МКФ ја користевме како рамка за да зборуваме за потребите за поддршка и помош на децата со развојни потешкотии (0-3 години). Содржините на модулите од нашиот проект www.icf-school.eu беа претставени на оваа тридневна обука.

 

 

LOGIN Најава за корисници

ЗА веб-страница-АДМИНИСТРАТОС

Колачињата ни олеснуваат да ви ги обезбедиме нашите услуги. Со користењето на нашите услуги ќе дозволите да користиме колачиња.