Имплементација на МКФ во Северна Македонија

Прв состанок на пилот-групата со учество на проф. д-р Манфред Претис

Во Република Северна Македонија, во тек е реформирањето на досегашните „инвалидски комисии“ под водство на Министерството за труд и социјална политика, а со поддршка од УНИЦЕФ. Функционалната проценка заснована на МКФ би требало да ја замени поранешната „категоризација“ на децата со попреченост.

Пилот-проби се предвидени во две општини во градот Скопје.

На 24 и 25 април 2019 година, се одржа првиот состанок на пилот-групата во Скопје. Професорот Манфред Претис даде информации во врска со МКФ и тековните резултати од проектот „Заеднички јазик  во училиште“  - www.icf-school.eu.

 

 

LOGIN Најава за корисници

ЗА веб-страница-АДМИНИСТРАТОС

Колачињата ни олеснуваат да ви ги обезбедиме нашите услуги. Со користењето на нашите услуги ќе дозволите да користиме колачиња.