Проценка на дополнителни потреби за поддршка базирана на МКФ во бугарскиот училишен систем

 

Врз основа на Законот за инклузивно образование во Бугарија, се предвидува процесите на проценка во однос на дополнителните потреби за поддршка на децата со потешкотии во развојот во градинките и училиштата да бидат засновани на МКФ. Што се однесува до потребните обуки на интердисциплинарни тимови, проф. Претис беше поканет од УНИЦЕФ Бугарија да го потпомогне овој процес. Резултатите од тековниот проект „Заеднички јазик на училиште“ (www.icf-school.eu) од Еразмус+ програмата беа вклучени во овие обуки.

 

LOGIN Најава за корисници

ЗА веб-страница-АДМИНИСТРАТОС

Колачињата ни олеснуваат да ви ги обезбедиме нашите услуги. Со користењето на нашите услуги ќе дозволите да користиме колачиња.