Како образованието и училиштето можат да имаат корист од МКФ презентирано од регионот Штаерска, Австрија

Експерти вклучени во лидерство и развој на инклузија во училиштето дискутираа за моќта на МКФ, што се однесува на развојот на квалитет и ефектите од користењето на МКФ во инклузивна средина во училиштето.

На покана на Силвија Коп–Сикст како партнер во проектниот конзорциум, на 26ти и 27ми ноември, успешно беа одржани два работни состаноци на Колеџот за образование на наставници во Штаерска, Австрија. Продуктите од проектот беа презентирани и на учесниците им беше претставено користењето и ефективноста на алатките.

Беше презентирана лесната за читање верзија на брошурата преведена на неколку јазици, наменета за родителите и наставниците вклучени во основното образование. Англиската верзија на брошурата треба да биде публикувана до февруари 2020.

Напролет, во неколку училишта ќе бидат спроведени студии на случај и истите ќе бидат оценети. Резултатите ќе бидат презентирани пред проектниот конзорциум и ќе бидат земени во предвид и во понатамошните случувања.

 

 

LOGIN Најава за корисници

ЗА веб-страница-АДМИНИСТРАТОС

Колачињата ни олеснуваат да ви ги обезбедиме нашите услуги. Со користењето на нашите услуги ќе дозволите да користиме колачиња.