Нова книга на германски јазик на тема МКФ во училиште

Нова германска книга за имплементација на МКФ во училиштата е достапна од пролетта 2019 година. Претис, Коп-Сикст и Мехтл создадоа нова книга за МКФ која целосно ги поддржува проектните активности.

Покрај прашањето како МКФ може да поддржи инклузија на деца со пречки во развојот на училиште, оваа книга им овозможува на професионалците практичен пристап со МКФ при планирање и оценување на индивидуалните планови за образование. Конкретните примери за спроведување од Германија, Швајцарија и други земји овозможуваат пренесување на МКФ во секојдневниот училишен живот.

„Работа базирана на МКФ во инклузивното училиште“ е објавена од Рајнхард-Верлаг (www.reinhardt-verlag.de) и може да се нарача во која било книжарница, преку Амазон или директно преку авторите.

 

LOGIN Најава за корисници

ЗА веб-страница-АДМИНИСТРАТОС

Колачињата ни олеснуваат да ви ги обезбедиме нашите услуги. Со користењето на нашите услуги ќе дозволите да користиме колачиња.