„МКФ на јазик разбирлив за семејството“ достапна и на албански јазик

Достапна е верзијата на брошурата „МКФ на јазик разбирлив за семејството“ на албански јазик

Како резултат на стратегијата за повеќејазична дисеминација која се однесува на Македонија и Албанија, достапна е верзијата на брошурата „МКФ на јазик разбирлив за семејстото“ на албански и англиски јазик. 

 

https://www.icf-school.eu/images/outputs/o2/icf_brochure_al.pdf

https://www.icf-school.eu/images/outputs/o2/icf_brochure_en.pdf

 

Ви посакуваме пријатно читање и на другите јазични верзии на оваа брошура!

LOGIN Најава за корисници

ЗА веб-страница-АДМИНИСТРАТОС

Колачињата ни олеснуваат да ви ги обезбедиме нашите услуги. Со користењето на нашите услуги ќе дозволите да користиме колачиња.