O4 ICF Test Tercümanı (ICF-TT)

 

O4 “ICF Test Tercümanı” adı verilen uyarlanmış bir yaygınlaştırma ürünüdür. Çocukla ilgili gözlemlere karşılık gelen ICF-kodlarını, kendi kendine öğrenen web veritabanı gibi, uzman bir sistem sayesinde bağlantı kurmaya yardımcı olan bilişim teknolojileri tabanlı çevrimiçi bir araçtır.

ICF-TT, gözlem temelli sorunların (ve kaynakların) ICF sistematiğinde metin olarak tanımlama ve karşılaştırılabilir açıklamaların yapılabilmesi için oluşturulmuştur.  Uygulamalar önemli bir konunun çok fazla ele alınmamış olduğunu göstermiştir: Psikolojik testler ile ICF arasındaki bağlantı, diğer bir deyişle psikolojik test verilerinin ICF kodlarına “çevrilmesi”. Bu kayıp bağlantı sebebi ile ICF’in psikoloji alanında kullanımı şimdiye kadar sınırlanmış olmasındandır.

Bunun anlamı; okul rehber öğretmenleri ve diğerler profesyonellerin test verilerini (örneğin IQ değerleri, okuma yazma testlerindeki T değerleri gibi) ICF kodlarına ve DSÖ göstergelerine çevirecek algoritma ve metadolojiyi sağlayan bir araca ihtiyaç olduğudur.

ICF'in bu zamana kadar ele alınmamış bu son derece yenilikçi ve transfer edici etkileri, tam olarak ICF-TT sağlayacaktır. ICF-TT bu amacına aşağıdaki adımlarla ulaşacaktır.

 1. Ölçüt Haritalama Çevirisi
  ICF-TT seçilmiş (önceden belirlenmiş) testleri bu testlerle ölçülen kriterlerle ilgili bir ya da birden fazla ICF koduna haritalayabilecektir. Seçilmiş testler için bu korelasyonlar/çevrimiçi bağlantılar ICF kod önerileri formunun (bilimsel olarak mevcut verilere dayalı olarak) içinde yer alacaktır.

 2. Derecelendirme Haritalama Çevirisi
  ICF-TT seçilmiş testlerin (mesela IQ ölçeği, T-değeri…) psikometrik özelliklerini ve derecelendirme ölçeklerini DSÖ göstergeleri derecelendirme ölçeğine haritalayabilecektir. Bu psikolojik derecelendirmelerle (örneğin IQ=70) DSÖ göstergeleri (=.2.) arasında bir eşleme sağlayacaktır. Bu haritalama aracı ile okul rehber öğretmenleri “klasik test verilerini” ICF göstergelerine dönüştürebileceklerdir.

 3. İnteraktif Haritalama Düzenleyicisi
  Belirlenen alınan testlerin listesi ve bunlara karşılık gelen veriler, “test çeviri haritaları” olarak adlandırılan bölümde geliştirebilecek ve açık olacaktır. Bu sayede başlangıçta listede olmatan ancak daha sonra eklenmesi gerekli olduğu düşünülen testler eklenebilecektir. Bu sayede, okul rehber öğretmeninin ve genel olarak psikologların biyomedikal veri (APGAR, boy, kilo…) gibi özel test verilerini ICF ile ilişkilendirmeleri sağlanabilecektir.

 4. Entegrasyon ve Kullanıcı Arayüzü Uyarlaması
  ICF-TT'nin genişletilmiş ve yeni oluşturulmuş işlevselliğinden öte bu entegrasyon ICF test tercümanının eski bölümlerinin de dahil olduğu bütün araçları kapsayan ciddi bir teknik ve grafik olarak yeniden dizaynını gerektirecektir. Zengin masaüstü uygulaması özelliğinden hareketle, yeni ICF-TT, duyarlı tasarım, önce mobil stratejisi, “basit ve sezgisel” bir yaklaşım, kullanıcı ara yüzlerini mümkün olan her yerde en alt seviyeye düşürmek gibi tasarım kalıplarını ve eğilimlerini takip edecektir.

 

O4 Kasım 2020'de tamamlanacaktır.

Çerezler size hizmetlerimizi sunmamızı kolaylaştırır. Hizmetlerimizin kullanımı ile çerezleri kullanmamıza izin veriyorsunuz.
Daha fazla bilgi tamam