Ortak Bir Dil

Okullarda ortak dil kullanımı

 

İÇERİK

ICF (İşlevsellik, Yeti Yitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması, Dünya Sağlık Örgütü DSÖ - 2001), Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme stratejileri doğrultusunda, sağlık sorunu olan bireyin durumunu tanımlamak için kullanılan ortak bir dildir. ICF, sosyal bütünleştirmeyi, uluslararası/sektörler arası karşılaştırma yapabilme imkanını arttırdığı, anlamlı aktivitelerle ebeveynlerin ve öğrencilerin katılımına odaklandıdır. Bu sebeple ICF, pek çok Avrupa Birliği ülkesinde öğrenme temelli teknikler ve deneyimlerle yürütülen bir problem çözme yöntemi olarak öngörülmektedir.

ICF engelliği (özel gereksinimi) evrensel bir insan deneyimi olarak görür ve bu deneyimi yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde yaygınlaştırır.  Bunun yanında ICF, bireyin becerilerini yaş, psikolojik testler ve okul müfredatıyla bağlantılı olarak değerlendirmeyi destekleyen bir sistemdir.

Okullarda ICF kullanımı, öğretmenlerin yeni yeterlilikler ve beceriler kazanmasını gerektirir. Bu beceri ve yeterlilikler; ICF hakkında bilgi sahibi olmak, farklılıklara hitap etmek, sinerji yaratmak ve dışlanmaktan ya da okul/toplum bütçelerini aşmaktan kaçınmak için ihtiyaçlar ile sunulan hizmetleri eşlemektir. Katılım ve sosyal bütünleşme, engelliliği (özel gereksinimi), insan ve çevre arasındaki bir etkileşim olarak tanımlamayı arttırmaktadır: akranları, özel gereksinimi olan bireyin YAPABİLDİKLERİNİ anlarlar.

 

HEDEFLER

1. ICF ve Bütünleşme Arasında Köprü Kurmak

"Okullarda Ortak Dil Kullanımı Projesi”, bütünleştirme okulu ile ICF’nin kullanıldığı veya bilindiği diğer sektörler arasında köprü kurar. Daha önce gerçekleştirilen AB ICF projesi okul öncesi dönemde (www.icf-trainin.eu ) ve sağlık hizmetlerinde (www.icfcy-meduse.eu) farkındalığın arttırılması ve eğitim modülleri üzerinde odaklanmıştır

Bu projede var olan kaynaklardan da faydalanılarak;

  • Okul ihtiyaçları doğrultusunda eğitim araçları yaygınlaştırılacak,
  • ICT araçları okul rehber öğretmenleri tarafından kullanılan testlerle eşleştirilecek,
  • Ebeveynler ve çocukların kullanımı için ICF’nin kolay okunabilir versiyonundan öncelikli olarak yararlanılacaktır.

2. Sinerji Kullanımı

AB27'de özel gereksinimi olan öğrencilerin tam katılım, eşitlik, hedef belirleme, karşılıklı anlayış ve eşgüdümü içerir (Avrupa Ajansı). Farklı kodlar (örneğin ebeveynler, eğitimciler, psikologlar, hekimler) özel sektörlere yönelik işbirliğini de içeren engeller oluşturma eğilimindedir (AB Ajansı raporu 05/10). Ortak bir dil, sinerji ve daha yüksek verimliliği kolaylaştırır.

Bütünleştirici eğitim, eşitlik ve sosyal uyum için Avrupa’da uluslararası bir konudur. 

3. Katılımcı Uzmanlar İçin Eğitici Eğitimi Sertifikasyon Sürecini Kullanmak

Daha önce gerçekleştirilen ww.icfcy-meduse.eu projesi içerisinde yer alan “ICF-eğitimci sertifikasyonu” (sertifikalı bir ICF-eğitmeni olmak için) yoluyla eğitmen sertifikasyon aracı başlatılmıştır. Bu araç "Okullarda Ortak Dil Kullanımı Projesi" için de kullanılacaktır; eğitimli öğretmen / okul rehber öğretmenlerinin da sürdürülebilir kapasite geliştirme konusunda eğitici olmalarını sağlar.

 

UYGULAMA

"Okullarda Ortak Dil Kullanımı Projesi”, 1 Eylül 2018'de başlamıştır ve 31 Ağustos 2021'de tamamlanacaktır. 

Proje, Dr. Manfred Pretis SINN koordinasyonunda 4 Avrupa ülkesinden 10 ortak tarafından yürütülmektedir (Daha fazla ayrıntı için "Ortaklar" bölümüne bakınız).

 

PROJE ÇIKTILARI

Sonuçlar aşağıdaki ürünleri içermektedir:

  1.       Brifing Paketleri " ICF Okulda "
  2.       ICF kod tanımlayıcıları "Aynı dili kullanalım"
  3.       Değerlendirme Aracı "Ekibin bir parçası olalım"
  4.       BT destekli "Test Tercümanı" Aracı

      (Daha fazla ayrıntı için "Sonuçlar" bölümüne bakın!)

 

LOGIN Kullanıcı Girişi

SADECE WEB SİTESİ-YÖNETİCİLERİ İÇİN

Çerezler size hizmetlerimizi sunmamızı kolaylaştırır. Hizmetlerimizin kullanımı ile çerezleri kullanmamıza izin veriyorsunuz.