Primary School Vanco Prkev

1962’de inşa edilen Stip "Vanco Prke" ilkokulu şehrin merkezindedir. Bu okul Nove Selo, Lakavista ve Selce’deki 3 okul ile birlikte merkez okul olarak çalışmaktadır. Sabahçı ve öğlenci olarak 1. sınıftan 9.sınıfa kadar normal sınıflar mevcuttur. Okulda özel gereksinimli çocuklar için de 1.sınıftan 9. Sınıfa kadar sınıflar vardır (Orta ve ağır engelli çocuklar ve otizimli çocuklar için). Ayrıca normal sınıflarda özel gereksinimli çocuklar da yer almaktadır. Öğrencilerin çoğunluğu Makedonyalıdır ve öğrenim Makedonca olarak yapılmaktadır. Okul vizyon ve misyonuna ulaşmasının yanı sıra yüksek kaliteli çalışmaları ve öğrencilerinin farklı alanlardaki başarıları ile tanınmaktadır. Okul çocukların sağlık ve güvenlikleri ile ilgilenmekte, cinsiyet duyarlılığını ve kültürel çeşitliliği teşvik etmekte, kapsayıcılığı desteklemekte ve öğrenci, aile ve toplumun okul hayatına katılımını arttırmaktadır. Okul kendi tanınabilir çalışan ve öğrenciler arasındaki, öğrencilerin birbirleri arasındaki, okul, aile ve toplum arasındaki iyi ilişkileri teşvik eden kendi iklimi ve kültürüne sahiptir.

 Metodi Paparov

İlkokul sınıf öğretmenliği bölümünden mezundur. 15 yıllık tecrübesi vardır. Şu anda OOU "Vanco Prkev" okulu müdürü olarak görev yapmaktadır. 

 Olgica Mileva

Okul pedagogu olarak görev yapmaktadır. Alanında 37 yıllık tecrübeye sahiptir ve Okulda Bütünleştirme Ekibinin bir üyesidir.

Okula kayıt yaptıran gelişimsel engelleri ve öğrenme güçlükleri olan yeni öğrencileri tanımak ve durumlarını iyileştirmek için aktiviteler yürütmek, BEP (Bireysel Eğitim Planı) hazırlama ve uygulama konusunda öğretmenlere destek vermek, öğretmenlere ve ailere iç eğitimler hazırlamak ve uygulamak,  öğretmenler ve ailelere eğitim süresince kullanacakları eğitim materyalleri hazırlamak bireysel destek sağlama konusundaki deneyimlerin paylaşılması için öğretmenler ve ailelerle sürekli danışmanlık çalışmaları yürütmek görevleri arasındadır.

 Özel gereksinimli çocuklarının normal okullarda kaynaştırılması konusunda eğitim almıştır.

“Özel gereksinimli çocuklarla çalışan öğretmenleri desteklemek” konusunda okul eğitmenidir.

 Vilma Niceva

Okul psikoloğu olarak görev yapmaktadır. Psikoloji mezunudur ve alanında 25 yıllık tecrübeye sahiptir. Okulda Bütünleştirme Ekibinin bir üyesidir.

LOGIN Kullanıcı Girişi

SADECE WEB SİTESİ-YÖNETİCİLERİ İÇİN

Çerezler size hizmetlerimizi sunmamızı kolaylaştırır. Hizmetlerimizin kullanımı ile çerezleri kullanmamıza izin veriyorsunuz.